اطلاعیه

اهداء عضو ، اهداء زندگی

1397/2/15 شنبه

جهت ثبت نام و دریافت کارت اهداء عضو به آدرس اینترنتی www.ehda.center مراجعه نمایید.
متقاضیان دریافت کارت اهداء عضو می توانند جهت ثبت نام به آدرس تاکستان خ شهید فکوری شبکه بهداشت و درمان( واحد نظارت بر درمان) مراجعه نمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35245165-028 تماس حاصل نمایید.