اطلاعیه

برگزاری سومین کمپین فردای تاک

1396/5/9 دوشنبه

 با توجه به اجرای طرح تکامل ابتدای دوره کودکی در تاکستان شبکه بهداشت و درمان اقدام به برگزاری سومین کمپین فردای تاک (تکامل ابتدای دوره کودکی) از تاریخ 11/5/96 لغایت 18/5/96 از ساعت 19 تا 23 با مشارکت ادارات شهرستان در محل شهر بازی (بازیگاه) روبروی پارک لاله نموده است لذا از کلیه شهروندان دعوت به عمل می آیدجهت بازدید و استفاده از برنامه های کمپین مراحعه نمایند