اطلاعیه

سومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران

1397/7/7 شنبه

سومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران به همت انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران در مورخ 25 و 26 مهرماه 1397 در مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.