اطلاعیه

بسیج ملی کنترل فشار خون

1398/3/4 شنبه


با توجه به آغاز بسیج ملی کنترل فشارخون بالا از تاریخ 27/2/1398 تا 15/4/1398 در  شهرستان تاکستان همزمان با سراسر کشور فشارخون افراد بالای 30 سال به 2 روش  به صورت رایگان اندازه گیری می شود ، به همراه داشتن کارت ملی الزامی می باشد.

روش اول : شهروندان بالای 30 سال می توانند با مراجعه به کلیه خانه های بهداشت ، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و پایگاههای سلامت  نسبت به سنجش فشارخون خود و اطرافیان خود توسط پرسنل فنی بهداشتی و همچنین ثبت نتیجه آن در سامانه سیب اقدام نمایند.

روش دوم : شهروندانی بالای 30 سالی که قادر به سنجش فشارخون خود و اطرافیان خود به صورت فنی و با دستگاههای موجود در منزل آشنایی دارند می توانند پس از اندازه گیری به سایت این شبکه به آدرس WWW.SALAMAT .GOV . IR مراجعه نموده و نسبت به ثبت اطلاعات فشارخون سنجیده شده اقدام نماید.

گفتنی است واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان تاکستان به شماره تلفن 02835222922 آماده هرگونه پاسخگویی به سئوالات شهروندان می باشد