اطلاعیه

ارایه خدمات هنگام ازدواج طی دو روز انجام میگیرد

1398/9/26 سه‌شنبه

گردش کار برگزاری کلاس های 2روزه آموزش هنگام ازدواج:
.1مراجعه زوجین به دفاترثبت ازدواج (جهت دریافت معرفی نامه از محضر)
.2مراجعه به شبکه بهداشت (در روز اول(روزهای زوج)پذیرش زوجین –نوبت دهی-انجام آزمایش-واحد واکسیناسیون جهت بررسی تلقیح واکسن توام-تکمیل پرسشنامه ژنتیک)
.3مراجعه روز دوم (روزهای فرد)(شرکت در کلاس های آموزشی)که به شرح زیر می باشد.