اطلاعیه

لیست مراکزخدمات جامع سلامت منتخب درهمه گیری بیماری کوید19

1399/5/5 يكشنبه

ردیف

نام مرکز

آدرس

شماره تلفن

1

مرکزخدمات جامع سلامت شماره یک

تاکستان –خ امام خمینی –روبروی بانک رفاه

02835222172

2

مرکزخدمات جامع سلامت اسفرورین

اسفرورین -بلوار بسیج-خ شهید علی نوری

02835521133

3

مرکزخدمات جامع سلامت ضیاءآباد

ضیاءآباد- خ امام خمینی روبروی شهرداری

02835622102

4

مرکزخدمات جامع سلامت خرمدشت

خرمدشت-خ اصلی -خ معلم

02835753949