اطلاعیه

چالش‌های مربوط به تغذیه با شیر مادر در زمان شیوع کرونا

1399/5/7 سه‌شنبه

همانطور که مستحضرید، شیوع بیماری Covid 19  سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی در سراسر جهان را تحت‌الشعاع قرار داده است. تجربیات در مورد بیماریهای نوپدید حاکی از آن است که نگرانی هایی مردم به خصوص مادران باعث تصمیم گیری های نادرست و عجولانه یا حتی باورهای غلط  در برخی از زمینه های می شود . چالش‌های مربوط به تغذیه با شیر مادر نیز از این قاعده مستثنی نیست.

تأثیرات روحی روانی ناشی از نگرانی و ترس از ابتلا به بیماری Covid 19  به خصوص در مادرانی که درگیر این بیماری بودند، باعث  شده مادران تمایلی به شیردهی نوزاد خود نداشته باشند .ولی مطالعات نشان داده که این ویروس از طریق شیر مادر یا به طور عمودی از طریق جفت غیر محتمل است. موارد زیر به نحوه برخورد تغذیه نوزاد و شیرخوار با شیر مادر در مادران شیرده مورد قطعی، محتمل و مشکوک به ابتلا با ویروس Covid 19 می پردازد :

نکته مهم: مادر باید هنگام مراقبت از نوزاد، اقدامات احتیاطی را برای پیشگیری از انتقال ویروس به شیرخوار)از جمله شستن دست ها قبل از لمس شیرخوار و پوشیدن ماسک صورت و (... رعایت نماید.

1) اگر حال عمومی مادر با تشخیص قطعی بد است، به طور موقت، تغذیه شیرخوار با شیر انسانی )ذخیره شده در بانک شیر( یا شیرمصنوعی انجام گیرد. با بهبود حال عمومی، باید شیرمادر با رعایت اصول بهداشتی دوشیده، ذخیره و مورد استفاده قرار گیرد.

2) اگر حال عمومی مادر با تشخیص قطعی خوب است، تغذیه با شیر دوشیده شده مادر انجام گیرد. برای این کار مادر باید شیر خود را با استفاده از شیردوش دستی یا برقی بدوشد. مادر باید دست های خود را قبل از لمس هر مادر باید شیر خود را با استفاده از شیردوش دستی یا برقی بدوشد. مادر باید دست های خود را قبل از لمس هر قسمت پمپ یا ظرف ذخیره سازی شیر بشوید. بعد از هر نوبت شیردوشی تمام اجزا شیردوش که با پستان و دست مادر در تماس بوده باید طبق دستورعمل شیردوش دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، شسته یا ضدعفونی شود.

3) تغذیه شیرخوار مادر مورد مشکوک / محتمل با رعایت اصول بهداشتی از پستان مادر منعی ندارد.

امید می‌رود بر رعایت نکات فوق تلاشی سازنده تر و مؤثرتر برای ترویج تغذیه با شیرمادر در این شرایط صورت گیرد و مادران نیز با انگیزه های درونی بیشتری شیردادن به فرزندشان انجام دهند.

کارشناس شیر مادر شهرستان-سمیه طاهرخانی