اطلاعیه

اجرای واکسیناسیون فلج اطفال تزریقی نوبت دوم در سن 6 ماهگی

1399/10/15 دوشنبه

اجرای واکسیناسیون فلج اطفال تزریقی نوبت دوم در سن 6 ماهگی ( کودکان متولد 15 تیر ماه 99 به بعد ) از تاریخ 99/10/15 در تمامی پایگاه ها و خانه های بهداشت تحت پوشش شهرستان تاکستان